Start project pekelbaden

Pekebaden bovenaanzicht

Start project pekelbaden

Begin maart worden de werkzaamheden rondom het project pekelbaden gestart. Deze werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. Het bestuur van de Stichting Kaasfabriek Markelo heeft hiervoor bouwbedrijf Brinkmans & Krabbenbos de opdracht gegeven om met de eerste fase te starten. Op korte termijn wordt de betonconstructie boven de pekelbaden gestript. De betonconstructie wordt daarna rondom afgewerkt en voorzien van afdekstukken. Met deze werkzaamheden is de bovenkant van het speelproject klaar en kan de tweede fase opgestart worden.

Om de tweede fase uit te voeren zijn er enkele aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijke plan. Zo is om veiligheidsredenen besloten om het speelveld in de zoutbaden te verhogen. Hierdoor moeten enkele andere punten worden aangepast, zoals de omheinde muur. Vanuit de klankbordgroep kwam naar voren om goede verlichting rondom het speelveld te realiseren. Tussen de te realiseren spel- en speelruimte op de locatie van de pekelbaden en de parkeerplaats op het plein worden speciale netten op maat aangebracht. Daarnaast is er een muurschildering gepland op de muur tussen het Kaasplein en het Pastoriepad. Als gevolg van deze aanpassingen hebben de aannemer en Yalp nieuwe offertes gemaakt. Voor de eerste fase heeft de provincie een subsidie ​​van 25.000 euro verstrekt en neemt de gemeente Hof van Twente 8.000 euro voor haar rekening. Voor deze subsidies geldt overigens wel dat de werkzaamheden vóór 1 april moeten zijn afgerond. Het doel is om komende zomer de tweede fase van het project pekelbaden te kunnen afronden.

Voor de tweede fase van project “het Soccer en Freerun in de oude zoutbaden in Markelo” is Stichting de Kaasfabriek Markelo nog op zoek naar aanvullende sponsoring vanuit lokale Markelose bedrijven. Verder dragen onder andere Leader Zuidwest Twente, Gemeente Hof van Twente, Stichting Hessenheemfonds Markelo, Rabofonds Noord en West Twente, Twentse Naober Fonds, Het Gehandicapte Kind, Fonds 1819, Jantje Beton, Postcodeloterij Buurtfonds bij, om dit project te kunnen realiseren.