Over DKM

Over De Stichting Kaasfabriek Markelo (DKM)

In 2014 werd het voormalige zuivelfabriek terrein door de Gemeente Hof van Twente aangekocht en met een bijdrage van de Provincie Overijssel werd er ruimte gecreëerd voor herontwikkeling van het plein. De stichting De Kaasfabriek Markelo zal het pand beheren en exploiteren van een voormalige zuivelfabriek en andere onroerende zaken te Markelo. Lees meer over onze visie, doelstellingen het bestuur en de historie van de Kaasfabriek.

Doelstellingen & visie

Uitgangspunt is een herinrichting van het terrein als een openbaar verblijfsgebied (centrumplein). Via Plan Mooi Markelo hebben de inwoners van Markelo mee kunnen denken en hun visie kunnen geven. Als Stichting De Kaasfabriek Markelo hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd.

Ons bestuur

Het bestuur van Stichting de Kaasfabriek Markelo is opgedeeld in 3 onderdelen: Het dagelijks bestuur (bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester). Het algemeen bestuur van 4 leden en adviesgroepen die bestaan uit Markelo’ers, die bij voorkeur uit de initiatiefgroep komen.

Historie Kaasfabriek

De Kaasfabriek Markelo heeft een rijke geschiedenis. Met dank aan Stichting Heemkunde Markelo voor de tekst en beeldmateriaal, vind je hieronder een reis door de tijd van 1601 tot en met 2016. Van Brinkert tot Kaasplein…

Doelstellingen…
Het bestuur…
De Historie…