Markelo aan zet bij De Kaasfabriek

Markelo aan zet bij De Kaasfabriek

MARKELO – Na enige tijd ogenschijnlijke radiostilte slaat Plan Mooi Markelo weer op de trom. Samen met Stichting De Kaasfabriek Markelo organiseert men 13 december een informatieavond voor belangstellenden. Nu de sloop is afgerond rijst bij menig Markeloër de vraag: “En nu?” Dat laatste is aan Markelo zelf. Volgens wethouder Harry Scholten heeft de gemeente gezorgd dat de basisinrichting wordt gerealiseerd dankzij een bijdrage van ruim 1,5 miljoen euro, maar moeten de overig benodigde gelden – in maart van dit jaar geraamd op 220.00 euro – echt uit Markelo zelf komen. Hierin heeft de nieuwe stichting De Kaasfabriek Markelo een belangrijke rol. (bron: Maarkelsnieuws).