Fase 1 project pekebaden in uitvoering

Fase 1 project pekebaden in uitvoering

De werkzaamheden met betrekking tot het zoutbadenproject dat begin maart op de agenda stond, zijn voor een maand opgeschort. Inmiddels is er door Bouwbedrijf Brinkmans-Krabbenbos begonnen met de voorbereidingen.  GCM geeft daar deze week vervolg aan door enkele staaldelen te demonteren. Voor volgende week staat het verwijderen van betonmuren en -balken op de planning door Betonboor- en Zaagbedrijf Tempelman. Loonbedrijf Markvoort hoogt een week later het peil op met zand. De uitvoering van de bouwwerkzaamheden wordt begeleid door bouwbedrijf Brinkmans & Krabbenbos in opdracht van de Stichting De Kaasfabriek Markelo.  

Fase 2 waarin Yalp en Brinkmans-Krabbenbos het speelterrein gestalte gaan geven volgt aansluitend aan de eerder genoemde werkzaamheden. Rondom het sport- en speelterrein wordt goede verlichting aangebracht, waarmee gehoor wordt gegeven aan een wens vanuit de klankbordgroep. Tussen de spel- en speelruimte op de locatie van de pekelbaden en de parkeerplaats op het plein, worden speciale netten op maat aangebracht. Daarnaast is er een muurschildering gepland op de muur tussen het Kaasplein en het Pastoriepad.

Leader Zuid West Twente

In oktober 2018 heeft stichting De Kaasfabriek Markelo een aanvraag ingediend bij LEADER Zuid West Twente voor een LEADER-bijdrage. Deze bijdrage was noodzakelijk om het project van de stichting omtrent de plannen voor de invulling van de voormalige zoutbaden van de voormalige historische fabriek mogelijk te maken. Het project voorziet in het maken van een speel- en ontmoetingsplek met een freerunning parcours en interactieve sportmogelijkheden. Voor Fase 1 van het project heeft Stichting De Kaasfabriek Markelo een subsidie van Provincie Overijssel ontvangen van 25.000 euro en heeft de gemeente Hof van Twente 8.000 euro toegezegd. Naast de genoemde subsidies hebben ook het Hessenheemfonds, Rabobank Noord en West Twente, Gehandicapte Kind, VSB fonds, Fonds 1819, Jantje Beton, Postcodeloterij Buurtfonds en Ars Donandi een financiële bijdrage toegezegd voor de speel- en ontmoetingsplek in de voormalige pekelbaden van de voormalige kaasfabriek.

(bron: Maarkelsnieuws)