Geen categorie

In 2014 verwierf de Gemeente Hof van Twente het voormalige terrein van de zuivelfabriek, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor de herontwikkeling van dit gebied. Het hoofddoel van deze transformatie is de omvorming van het terrein naar een toegankelijk centrumplein, bedoeld als openbare verblijfsruimte. Dit...

De Sint heeft contact gelegd met Stichting De Kaasfabriek Markelo met de vraag of hij de bovenverdieping tijdelijk in mag richten voor het inpakken van alle cadeautjes voor de Markelose kinderen. Met man en macht wordt zijn komst voorbereid door 2ImpressU, Bibliotheek Hof van Twente,...