Boom geplant door de Vrouwen van Nu

Boom geplant door de Vrouwen van Nu

MARKELO – De Vrouwen van Nu hebben vanmorgen de boom geplant die zij ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de vereniging in 2016 symbolisch aangeboden hebben aan het project Plan Mooi Markelo. Plan Mooi Markelo was toen nog in de beginfase. Deze boom, een prunus serrulata ‘Sunset Boulevard’ werd door een afvaardiging van de Vrouwen van Nu, ljitsj IJsebrands en Gerard ter Höfte geplant onder het toeziend oog van een aantal bestuursleden van de stichting Kaasfabriek Markelo. Met een Mölnborrel werd gezamenlijk geproost op het aanplanten van deze boom. Gerard en Iljitsj onthulde bovendien op aanwijzen van de dames, het bordje dat naast de boom is geplaatst als herinnering aan het 70-jarig jubileum van de Vrouwen van Nu.

Plan Mooi Markelo is het initiatief waarbij een groep Markeloërs samen met de inwoners het ontwerp heeft gemaakt voor het terrein van de voormalige kaasfabriek van de Coberco. De ontwerpgroep stond onder leiding van Iljitsj IJsebrands en Gerard ter Hofte.

Zij organiseren de realisatie van het plein, het groen en het gebouw in opdracht van gemeente Hof van Twente. “Het planten van deze boom geldt eigenlijk als start voor het afwerken van het groen op het plein. Zo zullen deze week nóg een aantal bomen een plek krijgen op het plein en zullen de laatste projectbanden worden geplaatst”, vertelt Ijsebrands. De omgevingsvergunning is inmiddels door de gemeente verleend waardoor binnenkort ook de werkzaamheden aan het dak en de gevels kunnen worden gestart. “De gemeente en de stichting Kaasfabriek Markelo zorgen samen voor de basisvoorzieningen die nodig zijn om het plan vorm te geven. Om alle wensen van gebruikers te kunnen realiseren zijn daarnaast particuliere initiatieven nodig.