Actueel nieuws over de realisering van Plan Mooi Markelo juni 2017

Actueel nieuws over de realisering van Plan Mooi Markelo juni 2017

MARKELO – Met het projectteam lopen we over het toekomstige Kaasplein in Markelo. Hoewel niet altijd zichtbaar, is er de laatste maanden veel gedaan. Gerard ter Hofte en Iljitsj IJsebrands vertellen enthousiast over de vorderingen én over de plannen voor de komende periode.

Groeiplan

“Mensen vragen ons wel eens: Wat komt er nu precies op het plein? Dat weten wij ook niet precies”, laten Iljitsj en Gerard desgevraagd weten. “We weten hoe het plein er uit komt te zien maar welke activiteiten er straks plaats zullen vinden? Dat is aan de inwoners en ondernemers van Markelo. Er is een ambitieplan gemaakt waarin een aantal mogelijkheden genoemd worden. De markt, het Dorpsfeest, een festival, horeca… zeg het maar!” Zoals iedereen heeft kunnen lezen in Maarkels Nieuws komt de pinbox van de Rabobank aan de rand van het Kaasplein. Idee van het projectteam is om daaromheen de borden met lokale informatie te plaatsen. Deze staan nu her en der verspreid rondom het plein.

Opvang van water in de oude kelder

“Kijk,” wijst Gerard naar een vierkante vlakte met zand. “Daaronder is in de oude kelder een uitgebreid infiltratiesysteem aangebracht. Straks kan hier, onder het plein, het regenwater opgevangen worden. Vanuit de kelder wordt het dan verder in de grond opgenomen. Vrijwilligers van het Dorpsfeest hebben putten gemetseld en buizen gelegd om de feesttent te voorzien van stroom, water en bier. Aan de rand van het plein komt een lijngoot waar het regenwater van het plein in loopt. Dit is meteen de scheidslijn voor de feesttent.” Zie voor meer informatie ook het verslag en de foto’s van de vrijwilligers van het Dorpsfeest op deze pagina.

Contouren oude fabriek

We lopen langs het plein. Het is nu nog veel zand met op enkele plaatsen grote grijze platen. “Die grijze platen komen op de voormalige kelder te liggen. Samen met de gele tegelvloer kun je dan precies zien waar de fabriek stond,” vertelt Iljitsj. “De nieuwe klinkers worden eromheen gelegd. Iedereen die straks op het Kaasplein naar de grond kijkt, herkent de contouren van de oude fabriek.” (Bron afbeelding: Atelier 007)

Duurzame keuzes

De keuze voor de klinkers in het Kaasplein is gemaakt: wit en twee kleuren grijs. Gerard vertelt enthousiast over het hergebruik van de oude stenen uit het deel van de fabriek, dat gesloopt is: “De oude stenen zijn gerecycled en als puin verwerkt in de klinkers die straks op het plein komen. Een ander duurzaam element is het reflecterend vermogen van de witte stenen. Net zoals we kennen van de witte belijning op wegen, weerkaatsen deze stenen het licht dat er op valt. Dit betekent dat er 10% minder licht vanuit de lichtmasten en andere lichtbronnen nodig is voor de verlichting van het Kaasplein.” De oude klinkers van de bestrating rondom de Kaasfabriek zijn ook opnieuw gebruikt. De vrijwilligers van het Dorpsfeest hebben hiermee de verbindende putten voor de leidingen gemetseld. En er wordt een deel van gebruikt in de aan te leggen bestrating.

Een veelgehoorde vraag is: “Is het Kaasplein wel klaar voor het Dorpsfeest? Het antwoord is ja! De afwerking van het gebouw en de aanleg van het groen starten in het najaar.”

Open karakter

Iljitsj laat zien op welke manier het plein een verbinding krijgt met de andere pleinen in Markelo zoals het kerkplein en het plein voor het Beaufort. “We snoeien binnenkort het groen rondom het plein tot op heuphoogte. Op die manier krijg je open zichtlijnen en kun je vanaf het ene plein het andere zien. De bomen blijven wel staan. Verder worden er in het groen looppaden vrijgemaakt, zodat je het plein vanaf verschillende kanten kunt bereiken. Het plein krijgt zo een open en aantrekkelijk karakter.”

Voor en door Markelo

Hoe zat het ook al weer? In augustus 2014 is de initiatiefgroep Plan Mooi Markelo opgericht om een plan te bedenken voor de inrichting van het plein voor de oude kaasfabriek. De eerste ontwerpsessie was in maart 2015, de start van een reeks avonden. Een paar honderd inwoners van Markelo hebben meegepraat over de inrichting van het Kaasplein. In september van dat jaar was het schetsontwerp, gemaakt op basis van de ideeën uit de ontwerpsessies, klaar. Een mooi voorbeeld van wat ze noemen overheidsparticipatie: De burger is in de lead. De gemeente ondersteunt. De sloop van een deel van de Kaasfabriek vond plaats in 2015 en 2016. In die periode is ook het wijzigen van het bestemmingsplan in gang gezet. Vanaf september 2016 kon gestart worden met de uitwerking van de plannen. De Stichting Kaasfabriek werd in het leven geroepen. Deze houdt zich bezig met de exploitatie van het gebouw. Het projectteam Plan Mooi Markelo zorgt voor een goede invulling en inrichting van het Kaasplein.

Vrijwilligers Dorpsfeest zorgen voor leidingstelsel onder Kaasplein

Win-win situatie voor inrichting Kaas plein en Dorpsfeest “Op de oude locatie van de feesttent in Markelo hadden de vrijwilligers van het Dorpsfeest ervoor gezorgd dat er een leidingstelsel in de grond lag,” vertelt Henk Bussink, voorzitter van Dorpsfeest Markelo. “Groot voordeel van een ondergronds leidingstelsel is dat alle leidingen, denk aan watertoevoer en -afvoer en natuurlijk de bierleidingen heel eenvoudig aangebracht kunnen worden. Deze faciliteiten wilden we natuurlijk ook graag op de nieuwe locatie, het Kaasplein, aanbrengen. Na enig overleg met de gemeente zijn we tot een goede oplossing gekomen.”

Voor de vrijwilligers van Dorpsfeest Markelo betekende dit dat ze de putten zouden gaan metselen en de buizen aanleggen. Door deze buizen kunnen tijdens het Dorpsfeest dan heel eenvoudig de nodige leidingen aangebracht worden. En op de juiste plek in de tent weer omhoog komen. “Natuurlijk moest dit gebeuren voordat de bestrating in het plein ligt, dus eind mei is een grote groep vrijwilligers aan de slag gegaan op basis van een goed doordacht plan,” vervolgt Henk zijn verhaal. “Inmiddels is de klus geklaard: alle putten zijn gemetseld en allen leidingbuizen zijn gelegd. Ook het riool is meegenomen bij de werkzaamheden.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de uitvoering van de plannen voor het Kaasplein?

(Bron sfeerbeelden: Atelier 007)