Actueel nieuws over de realisering van Plan Mooi Markelo mei 2017

Actueel nieuws over de realisering van Plan Mooi Markelo mei 2017

MARKELO  Op 13 december jl. heeft Stichting De Kaasfabriek Markelo u tijdens een informatie-avond geïnformeerd over de voortgang van Plan Mooi Markelo. Inmiddels is er alweer veel gebeurd. Tijd dus om u weer helemaal bij te praten en u kennis te laten maken met de voorzitter van Stichting De Kaasfabriek: Martin Verbeek. Veel Markeloërs kennen Martin nog als wethouder Openbare Ruimte. Maar hij is ook op veel andere manieren betrokken bij organisaties in Hof van Twente. Hieronder leest u een interview met hem.

Als u onderstaand artikel leest, bent u weer helemaal up-to-date wat betreft de ontwikkelingen van Plan Mooi Markelo. Mooi, recent, nieuws is dat Henk Bussink, de voorzitter van de stichting Dorpsfeest Markelo, op dinsdag 11 april bekend heeft gemaakt dat het Dorpsfeest vanaf augustus 2017 gaat plaatsvinden op het plein. Feest in het centrum van het dorp Markelo dus!

Kennismaking met Martin Verbeek, voorzitter van de stichting De Kaasfabriek Markelo

Velen van u zullen Martin Verbeek kennen als de voormalige wethouder Ruimtelijke Ordening. Martin is na zijn politieke carrière gestart met zijn eigen bedrijf: Marb. Marb Consultancy adviseert inwoners en bedrijven over de duurzame toekomst van de landelijke en stedelijke omgeving. Daarnaast is Martin actief in de samenleving van Hof van Twente en dus nu voorzitter van stichting De Kaasfabriek Markelo. Hij vormt het stichtingsbestuur samen met Frank Leensen, Richard Landuwer, Marian Waanders, Niek Brands, Dorien Klein Teeselink, Gerrie Dennissen en Arjan Eertink.

Martin, wat is jouw motivatie om voorzitter van de stichting De Kaasfabriek te worden?

Martin: ‘Ik vind het leuk om iets voor Markelo te doen. Het zou mooi zijn als we van het kaasplein een centrale plek kunnen maken, waar regelmatig activiteiten plaatsvinden en waar dus wat te beleven valt.’

Wanneer zijn het plein en het gebouw klaar?

‘De verwachting is dat het plein rond 30 juni klaar is. Het gebouw duurt iets langer. Ik verwacht dat dat eind oktober/begin november wind- en waterdicht is. Voor het gebouw geldt dat daar een bestemmingsplanwijziging voor nodig was. De bestemmingsplanwijziging is nog niet helemaal onherroepelijk. Er zijn geen bezwaren op binnengekomen. Als het bestemmingsplan rond is kunnen we de bouwvergunning aanvragen. Ik hoop dat we na de zomer kunnen starten met de bouw. Veel mensen hebben meegedacht over het plan voor het plein. Veel Markeloërs waren betrokken bij de totstandkoming van het plan. Nu dat plan er ligt wil iedereen graag zo snel mogelijk resultaat zien. Daar werken we hard aan. Maar we moeten ook de gewone procedures door voor het bestemmingsplan en de bouwvergunning. Daarom lijkt het werk nu even stil te liggen, maar achter de schermen werken we hard.’

Is er al veel belangstelling voor het gebouw?

‘Ja, die belangstelling is overweldigend. Er is al belangstelling getoond door diverse bedrijven en organisaties. Ideeën zijn bijv.: een horecabedrijf met terras, een Markelose bierbrouwerij, verkoop van streekproducten, gerelateerd aan activiteiten op het plein, een kleding-outlet, jongerensoos en een mountainbike-start-up. De ideeën zijn heel divers. Er zijn bedrijven die zich willen vestigen, maatschappelijke functies en ook startende ondernemers die gebruik willen maken van het gebouw.’

Wanneer maken jullie definitief de keuze?

We moeten nu eerst kijken naar de definitieve tekening voor het gebouw, op basis van al deze wensen. Ook moeten we kijken welk gebruik mogelijk is, wat de kosten worden, enz. Gerard ter Hofte en Iljtsj IJsebrands werken op dit moment de details van de ‘schil’ rondom het gebouw uit. Wij willen zorgen voor een aantal goed bruikbare ruimten in het gebouw. Het duurt dus nog wel even voor we het gebouw definitief kunnen verhuren. Maar na de zomer zullen vast de eerste resultaten te zien zijn.

Wat is belangrijk voor de keuzes die jullie maken?

‘Ik noemde al dat de ruimten goed bruikbaar moeten worden. Maar ook kleurkeuze is een belangrijk item, omdat dat zorgt voor een goede beleving van het plein. Belangrijk is ook dat zowel het gebouw als het plein op een duurzame manier worden gebouwd. We zijn bijv. op dit moment aan het onderzoeken of we zonnepanelen aan kunnen brengen op het gebouw en of we de omgeving daarvan kunnen laten profiteren in het kader van een Postcoderoosproject.

Informatie over de voortgang

De Stichting Kaasfabriek Markelo houdt u de komende tijd regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Plan Mooi Markelo en de voormalige Kaasfabriek. Dat gebeurt onder meer via het Hofnieuws en via de website van de stichting.

Wilt u meer informatie over de Stichting Kaasfabriek Markelo? Kijk dan op de website: www.dekaasfabriekmarkelo.nl

Projectteam

Het projectteam bestaande uit Gerard ter Hofte en IIjitsj IJsebrands (Coöperatie Snelkookplan UA) is de afgelopen maanden druk geweest met het verder uitwerken van de plannen voor het plein. Het gaat nu vooral over de uitwerking van de details. De grote lijnen zijn bekend. In de bijeenkomst van 13 december in de Haverkamp in Markelo hebben zij de eerste schets laten zien hoe de openbare ruimte wordt ingericht. In het team is de afgelopen maanden verder nagedacht welke materialen worden gebruikt. Ook de kleuren spelen een grote rol in de sfeer en beleving van het plein.

Groen

Het projectteam heeft een kapvergunning aangevraagd voor een serie bomen tussen Eungs Schöppe en het plein. Een aantal bomen staat te dicht op elkaar en belemmeren elkaar onderling in de groei. Een paar bomen zijn niet meer in een hele goede conditie. Deze zullen worden gerooid. Met het kappen van deze bomen ontstaan er nieuwe zichtlijnen naar het plein. Deze openheid zorgt voor een mooi aanzien vanaf het plein richting de omgeving en vice versa richting het plein. Op het plein komt een aantal nieuwe bomen terug.

In het projectteam wordt naast het gebruik van materialen en de toepassing van kleuren ook nagedacht over het toekomstig beheer. Hoe moet het regenwater worden verzameld en hoe kan dit duurzaam worden afgevoerd, wat komt er straks kijken bij het groenonderhoud op het plein, welke pleinverlichting is er nodig?

Duurzame keuzes

Met de gemeente wordt nauwgezet overleg gevoerd over het toekomstig beheer en de te maken keuzes. Het projectteam legt op dit moment de laatste hand aan de tekeningen. Zodra deze definitief zijn kan met de uitvoering worden gestart. Dit heeft allemaal iets langer op zich laten wachten dan gepland omdat er nog gesprekken liepen met partijen, waaronder het Dorpsfeest, over ondergrondse voorzieningen. In het begin van dit jaar is bouwcombinatie Lammertink- Markvoort gestart met een resterend stuk sloopwerk van een aantal oude betonvloeren.

Ook heeft het projectteam onlangs de opdracht gekregen voor het uitwerken en realiseren van een duurzaamheids-/belevingsplein op het terrein van Plan Mooi Markelo, zoals deze ook in een aantal andere kernen gepland is. Dit draagt bij aan de doelstelling voor een klimaat-neutrale gemeente en leefbaar nieuw centrumgebied.

Gemeente

De gemeente heeft het eerste traject in de uitvoering: het slopen van de fabriekspanden voor haar rekening genomen. Dit werk is aanbesteed en de firma Pongers heeft het werk uitgevoerd. Het traject is voorspoedig verlopen. De sloopkosten zijn binnen het beschikbare budget gebleven. Aan het eind van vorig jaar zijn constructieve verstevigingen aangebracht om het deel van het gebouw dat is blijven staan te behouden en gebruiken. De constructieve maatregelen zijn uitgevoerd door bouwcombinatie GCM en Ten Brinke die zowel het tekenwerk van het staal, het vervaardigen ervan en de montage met elkaar hebben geregeld.

Bestemmingsplan

Achter de schermen is de gemeente bezig met het procesmatige deel van het project. Zo is vorig jaar de herziening van het bestemmingsplan gestart. De bestemming van deze locatie was een industriebestemming. De functies die in het participatietraject door de Markeloërs naar voren zijn gebracht pasten niet binnen deze bestemming. Een herziening van het plan was daarom noodzakelijk. Het traject is in november vorig jaar gestart. Van tevoren waren velen pessimistisch over de mogelijkheden.

Coöperatie Snelkookplan UA heeft hier samen met de gemeente het maximale voor PlanMooiMarkelo uitgehaald. In de raadsvergadering van 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Hiermee is de weg vrij gemaakt om een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen voor de verbouwing van het gebouw. Op het pand zit nu, dankzij de inzet van de inwoners van Markelo tijdens de ontwerp-avonden, een hele ruime bestemming.

In het gebouw kunnen de volgende functies worden ondergebracht:

  • Kantoren
  • Detailhandel
  • Dienstverlening
  • Lichte horeca (categorie 1)

 

Kortom van lunchroom tot kantoor en van sportschool tot kledingwinkel. Er is veel mogelijk. Voor de toekomst van het plein en gebouw is dit een geweldig resultaat.

Toekomstig beheer

Het plein blijft vooralsnog in beheer van de gemeente. Kortom: het is van belang dat deze afstemming zorgvuldig gebeurt zodat de gemeente het straks in beheer kan overnemen en dat het aansluit bij de beheer uitgangspunten van de gemeente. Medewerkers van de gemeente op het gebied van water, wegen, verkeer, groen en bodem worden met enige regelmaat bijgepraat over de ontwikkelingen op het plein.

Dorpsfeest Markelo

In aanloop naar de realisatie is er veelvuldig contact geweest met het bestuur van de Stichting Dorpsfeest over de nieuwe locatie van de feesttent. De positie van de tent is nu definitief. De brandweer heeft in haar eerste oordeel aangegeven dat de tent er kan staan. Dat maakte voor het projectteam de weg vrij om het tekenwerk verder uit te werken. In de afgelopen weken is er veel overleg geweest over de ondergrondse voorzieningen voor het dorpsfeest. Hierover is tussen het projectteam, de gemeente en het dorpsfeest een overeenstemming bereikt. Door middel van zelfwerkzaamheid door het vrijwilligers van het dorpsfeest zullen de benodigde voorzieningen in de grond worden aangebracht. De voorzitter van de stichting Dorpsfeest heeft op dinsdag 11 april bekend gemaakt dat de Maarkelse Tente in augustus 2017 op het terrein van Plan Mooi Markelo staat. Feest in het centrum van het dorp dus. Dit is opnieuw een belangrijke mijlpaal in het project!

Voor meer informatie over het Dorpsfeest

Heeft u vragen over de realisatie?