Actueel nieuws november 2017, werken aan de ‘schil’ van het gebouw

Actueel nieuws november 2017, werken aan de ‘schil’ van het gebouw

MARKELO – De ontwerpers van Plan Mooi Markelo: ‘We maken graag iets moois met de beschikbare middelen, samen met innovatieve ondernemers.’ Achter de schermen wordt hard gewerkt om van Plan Mooi Markelo en de voormalige kaasfabriek iets moois te maken. Gerard ter Hofte vertelt: ‘we werken op dit moment aan de voorbereiding van de realisatie van de ‘schil’ om het gebouw. In het eerste kwartaal van 2018 zal het gebouw wind- en waterdicht zijn. Dat (en ook de ontwikkeling van het plein) wordt uitgevoerd door lokale ondernemers en aannemers. Op die manier wordt de lokale economie gestimuleerd’.

De  inwoners van Markelo zien de laatste tijd weinig gebeuren, maar achter de schermen is men druk met alle voorbereidingen. ‘Het gebouw wordt aan de binnenkant nog niet meteen ingevuld. Dat gebeurt in overleg met de toekomstige huurders. Een huurder heeft zelf wensen en ideeën over hoe zijn toekomstige pand eruit moet gaan zien.

Groen op het plein

Het plein wordt nog verder wordt verfraaid met bomen. Op de glooiing (die verwijst naar de Markelose essen) worden bomen geplant. Dat gebeurt ook op het deel van het plein aan de zijde van het centrum. Er komen bovendien zitranden, zodat mensen fijn even kunnen zitten en genieten. Natuurlijk blijft een deel van het plein vlak, zodat evenementen zoals bijvoorbeeld ‘Foodgoan’ en het Dorpsfeest er plaats kunnen vinden. Deze werkzaamheden worden als alles meezit nog dit jaar uitgevoerd. In een volgende fase van het plan kunnen nog speelplekjes worden aangelegd.

De uitvoering van de plannen zoals die nu op de planning staan kan binnen het resterende  budget worden uitgevoerd. Dat lukt mede omdat veel ondernemers een steentje bijdragen.

Met een betrekkelijk klein budget is inmiddels al veel gedaan. Er is een ontwerp gemaakt, gesloopt, het bestemmingsplan is aangepast en ook het gebouw inmiddels ontworpen en wordt nog wind- en waterdicht gemaakt. Stichting De Kaasfabriek Markelo beheert straks het nieuwe gebouw en zorgt voor de contacten met de huurders.

Kansen voor innovatieve ondernemers

Daarnaast blijven er natuurlijk wensen. Voorbeelden daarvan zijn: de invulling van de voormalige pekelbaden van de melkfabriek (blauwe bakken) en de aanleg van het sportveldje op het terrein. Het zou mooi zijn dat dit stuk van de uitvoering wordt opgepakt door creatieve ondernemers die daar mogelijkheden in zien.

Daarnaast kunnen inwoners en ondernemers ook zelf hun creativiteit inzetten voor het project. Mensen met leuke ideeën zijn van harte welkom om mee te doen en een deel van het project voor hun rekening te nemen.

Die ideeën moeten dan wel binnen het concept passen dat er al ligt voor Plan Mooi Markelo. Dat concept is bedacht door de inwoners van Markelo. Ondernemers en inwoners met ideeën kunnen zich melden bij de stichting De Kaasfabriek Markelo.‘We moeten als inwoners van Markelo samen aan de slag om iets moois te maken! Durf bij te dragen!’

Markelo, dorp van de pleinen

Gerard vertelt dat in de oorspronkelijke presentatie van Plan Mooi Markelo een totaalvisie staat opgenomen, waarbij het idee is om de verschillende pleinen in de kern (Beaufortplein, Kerkplein, Roggeplein, plein voor restaurant ‘De Kroon’) op termijn op elkaar te laten aansluiten, zodat één mooie dorpskern ontstaat. Door éénheid te brengen in de aankleding van de pleinen ontstaat een mooi geheel. Daar knapt de kern van Markelo zeker van op!

De oplevering van Plan Mooi Markelo is een mooi onderdeel van deze totaalvisie. Het zou mooi zijn als zo’n project stap voor stap aangepakt zou kunnen worden. Iedere keer een stukje, zodat het uiteindelijk één mooi geheel wordt. Het is een ideaalbeeld dat nu niet gerealiseerd kan worden maar we moeten blijven dromen!

René Siteur, directeur van Bibliotheek Markelo: “Wij willen graag naar de Kaasfabriek!”

De bibliotheek Markelo wil graag verhuizen naar de Kaasfabriek. Directeur René Siteur zegt dat de bibliotheek een serieuze gegadigde is voor het pand. René: ‘Ons huidige pand is oud en moet hoognodig gerenoveerd worden. De voormalige Kaasfabriek ligt mooi centraal in het dorp, met een mooi plein ervoor. We werken binnen dit pand graag samen met de andere toekomstige gebruikers. Wij zijn graag een betrokken partner!’

René vertelt dat de bibliotheek momenteel serieus kijkt naar de mogelijkheden. Hij zegt dat hij goede hoop heeft dat de bibliotheek tijdens de zomer van 2018 kan verhuizen naar de Kaasfabriek.

Wethouder Harry Scholten: ‘Samen kunnen we van Plan Mooi Markelo een mooie centrumvoorziening maken.’

Wethouder Harry Scholten zegt dat het wind- en waterdicht maken van het gebouw langer duurt dan gepland. Ondanks dat is hij nog steeds blij met de ontwikkelingen. Scholten: ‘Als gemeente investeren we veel in de kern Markelo. Samen met de inwoners hebben we een mooi plan bedacht voor de kern van Markelo en ook het nieuwe Kindcentrum betekent een verfraaiing van de centrumring. In totaal investeren we ruim vijf miljoen euro.

Het project Plan Mooi Markelo ligt verder op schema. In het eerste kwartaal van 2018 is het gebouw  naar verwachting klaar en achter de schermen is de stichting al bezig met de invulling van het gebouw  door toekomstige gebruikers. Er is veel belangstelling voor een ruimte in het gebouw. Stichting De Kaasfabriek gaat zorgen voor de verhuur en het beheer van het gebouw.

Daarnaast blijven er wensen voor de aankleding van het plein en het gebouw. Harry Scholten: ‘Voor het wind- en waterdicht maken is voldoende budget. Het is nu aan Stichting De Kaasfabriek en de inwoners van Markelo om ook zelf initiatief en creativiteit te tonen om het plein en het gebouw op te plussen. Samen kunnen we van Plan Mooi Markelo een mooie centrumvoorziening maken!’

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de uitvoering van de plannen voor het Kaasplein?